BOSS Informatik

BOSS - når du vil have 100% styr på dine bøger og materialer

Her kan du hente vejledninger og nyeste versioner af BOSS og WebBOSS. Fungerer kun for eksisterende kunder med lovlig licensfil.

Vejledninger

BOSS 6.0 og 6.3

WebBOSS

 • WEB-BOSS - version 6.2/build 001, ændret senest 7. dec 2020) EXE-fil der blot skal erstatte tidligere udgave i webservers script-katalog.
  NB: Vigtigt ved denne opdatering: HUSK OGSÅ DE NÆSTE TO PUNKTER (gælder dog kun hvis det er første udgave af WebBOSS, der indlægges)
 • HUSK OGSÅ DENNE ved nyinstallation af WebBOSS-server: Databasefilerne webbestil.db og webbestil_elev.db - Dobbeltklik på denne selvudpakkende zip-fil, og placer alle 3 databasefiler i mappen på serveren hvor dataene fra BOSS overføres.
 • HUSK OGSÅ DENNE ved opdatering til version 5.1 eller senere: Selvudpakkende zip-fil der skal udpakkes til en mappe med navnet "web_boss_images". Denne mappe skal placeres samme sted som Web_boss.exe ligger. Der er kommet 2-3 ekstra knapper ind i forhold til WebBOSS 4.8

 • Forslag til stylesheet som kan benyttes med WebBOSS. Placeres i wwwroot, og der sættes i BOSS parameterværdien "/boss48.css"

BOSS-party

 • BOSS-party - version 6.0, ændret senest 7.november 2017) Inden installation af denne køres først en BDE-installation på computeren
  BOSS-party programmet ligger efterfølgende i mappen C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\Boss
  Husk inden anvendelse at overføre datafil-mappe fra selve BOSS