BOSS Informatik

BOSS - når du vil have 100% styr på dine bøger og materialer

Her kan du hente vejledninger og nyeste versioner af BOSS og WebBOSS. Fungerer kun for eksisterende kunder med lovlig licensfil.

Vejledninger

BOSS 6.0 og 6.1

 • BOSS 6.0 opdatering/nyeste version 5. oktober 2015. Install-fil. Indeholder ikke BDE-opdatering. Benyttes hvis tidligere version af BOSS ligger på maskinen, eller ved nyinstallation af en maskine (efter at BDE-pakken nedenfor er installeret).
  Filen downloades og køres. Fungerer både på 32-bit og 64-bit computere
 • Opdatering til BOSS version 6.1, udkommet 29. okt 2017. Nu Build 036 pr 17.02.2020 Ny version af BOSS præsenteret på brugermøder oktober 2017. Vær opmærksom på at køre også næste punkt i denne oversigt ved opdatering fra BOSS 6.0!
  Skal altid indlæses/køres efter installation af BOSS 6.0 grundpakke (se ovenfor), men ved senere opdateringer køres den bare igen.
 • ActiveX komponentregistrering til brug for opdeling af indscannede kvitteringslister i BOSS 6.1
  Indlæses/køres med administrator-rettigheder og UAC slået fra.
 • BOSS BDE-grundpakke 32-bit-computere Zippet Install-fil (selvudpakkende). Indeholder BDE, som er database-grundlaget for BOSS, og laver forberedelser til BOSS.
  Overskriver eventuelle tidligere definerede BOSS-alias på denne maskine. Udpakkes til mappen C:\boss_update, hvorfra efterfølgende man kører setup-programmet.
  BOSS 6.0 opdatering kan efterfølgende installeres ovenpå.
 • BOSS BDE-grundpakke 64-bit-computere Install-fil. Indeholder BDE, som er database-grundlaget for BOSS, og laver et opsætningsprogram.
  Pakken starter installationspakken "CarsyBDE", som desværre er delvis portugisisk. Men tast bare "bekræftende" ved alle muligheder
  Efterfølgende startes et program til opsætning af Database-alias og andre værdier.
  BOSS 6.0 opdatering kan efterfølgende installeres ovenpå.
 • Installation af Windows Help programmet ZIP-fil, som kan installere WinHlp32-programmet, som anvendes til hjælpesystemet i BOSS
  Download filen til et valgfrit sted og udpak zip-filen
  Efterfølgende køres fra den udpakkede mappe "Install.cmd", hvorefter man kan anvende BOSS hjælpesystemet
  Afhængig af rettigheder kan det være nødvendigt at køre Install.cmd som administrator.

WebBOSS

 • WEB-BOSS - version 6.0/build 003, ændret senest 7.juni 2017) EXE-fil der blot skal erstatte tidligere udgave i webservers script-katalog.
  NB: Vigtigt ved denne opdatering: HUSK OGSÅ DE NÆSTE TO PUNKTER (gælder dog kun hvis det er første udgave af WebBOSS, der indlægges)
 • HUSK OGSÅ DENNE ved nyinstallation af WebBOSS-server: Databasefilerne webbestil.db og webbestil_elev.db - Dobbeltklik på denne selvudpakkende zip-fil, og placer alle 3 databasefiler i mappen på serveren hvor dataene fra BOSS overføres.
 • HUSK OGSÅ DENNE ved opdatering til version 5.1: Selvudpakkende zip-fil der skal udpakkes til en mappe med navnet "web_boss_images". Denne mappe skal placeres samme sted som Web_boss.exe ligger. Der er kommet 2-3 ekstra knapper ind i forhold til WebBOSS 4.8

 • Forslag til stylesheet som kan benyttes med WebBOSS. Placeres i wwwroot, og der sættes i BOSS parameterværdien "/boss48.css"

BOSS-party

 • BOSS-party - version 6.0, ændret senest 7.november 2017) Inden installation af denne køres først en BDE-installation på computeren
  BOSS-party programmet ligger efterfølgende i mappen C:\Programmer (x86)\Boss Informatik\Boss
  Husk inden anvendelse at overføre datafil-mappe fra selve BOSS