BOSS Informatik

BOSS - mere end bare til bogdepotet

BOSS indeholder en række faciliteter, som går langt udover et almindeligt bogdepots funktioner, men som kan hjælpe en skole med mange vigtige funktioner
Alle faciliteter er gratis, når man har BOSS.

Slide 1

Særlige faciliteter

  • WebBOSS - viser alt om bogstatus på et website. Lærere kan desuden bestille og hjemkalde bøger. Endvidere nem afsendelse af SMS-beskeder
  • Studiekort - komplet designprogram til studiekort, og automatisk udskrivning ud fra oplysninger i basen. Endvidere integration til optagelse af elevbilleder både via digitalkamera og webcam
  • Import og eksport af billeder
  • BOSS-party : Kontrolsystem i forbindelse med afholdelse af fester på skolen